begin to begin

Thursday, October 11, 2007

duygu durum tavan yapmış vaziyette seyreylemekte ruhun erdemini gök kubbenin kuşaklandığı yerden. tek cümlelik kısa hikaye, happily-ever-after!?.

1 bows:

wykka said...

me, 2 :)