seriously!?.

Sunday, August 19, 2007

DeSalvo der ki;

İlhamdır, ruhtur, özün sıkıntı-i candan seçer,
Divane halıyla geçtiği nurda derim derim gül cemal biter,
Derdiğim cemalin gülüne dokanmam,
Dikenin batar, canım yakar,
Demem bir an kanım akar,
Alımla morumla oluk oluk yolun çıkar.

Duygu-durumun bozuk doğasını farklı alanlara yönlendirme çabası kimi zaman bu şeklide baş göstererek bünyeyi bile hayretler içerisinde bırakmaktadır. Kısa süren cozutma evresinin nihayete erdiği kabak gibi ortadadır. İlerleyen günler neler gösterecektir bakalım. "whatever will be will be" anlayışına şiddetle karşı çıkmakla beraber, er kişinin hayatını inatla kontrol altında tutabileceğine inanılmalıdır hiç şaşmadan.

Özet: I only make jokes to distract myself from the.truth.

0 bows: